Lukijalta: Nysse vastaa kirjoituksiin Pirkkalan joukkoliikenteestä

Joukkoliikennepalvelun järjestäminen on aina tasapainoilua sen välillä, millä alueilla saavutetaan riittävästi matkustajia ja millä alueilla kysyntä ei vastaa tarjontaa, kirjoittaa Nyssen viestintäsuunnittelija Hanne Tamminen.

PIRKKALAN bussilinjoja on suunniteltu yhdessä asukkaiden ja päättäjien kanssa, toteaa Nyssen viestintäsuunnittelija kirjoituksessaan. Linja-auto otti matkustajia kyytiin Pirkkalan kuntakeskuksessa viime viikon torstaina. Kuva: Sanni Harmanen

PIRKKALAISESSA 15.2. oli useita kirjoituksia, joissa arvioitiin Pirkkalan joukkoliikenteen nykytasoa ja mahdollista heikkenemistä ensi talvikaudella.

Pirkkalan linjastokokonaisuutta on suunniteltu yhdessä asukkaiden ja päättäjien kanssa useaan otteeseen. Koko Pirkkalaa koskevan, vuonna 2020 tehdyn linjastosuunnittelun tavoitteena oli selkeyttää linjastoa, hakea kustannustasapainoa, selkeyttää entistä linjojen 11B Lahdesjärvi–Tampere ja 11C Kyösti–Tampere liikennöintiä sekä tarjota paremmat yhteydet lentoasemalle.

Vuonna 2020 tehdystä Pirkkalan linjastosuunnitelmasta saatiin yli 200 palautetta, ja suunnitelmaa esitettiin Pirkkalan yhdyskuntalautakunnalle syksyllä 2020 lausuntopyynnön esittelyn yhteydessä.

Linja 8 on Nyssen toiseksi suosituin linja, heti ratikkalinjan 3 jälkeen.

VUONNA 2020 suunniteltu Pirkkalan uusittu linjastokokonaisuus otettiin käyttöön elokuussa 2021. Nysse on seurannut tämän jälkeen tiiviisti matkustajamäärän kehittymistä sekä linjastosta saatua palautetta. Vuoden tarkastelujakson pohjalta toimme asiakkaiden kommentoitavaksi talvikauden 2023–2024 linjastokokonaisuuden.

Pirkkalan osalta merkittävimmät linjastomuutokset liittyivät Pereen joukkoliikenneyhteyksiin, runkolinjan 8 kapasiteetin kehittämiseen ja Linnakorven ja Linnakallion yhteyksien muuttumiseen. Tästä suunnitelmasta saimme yli 800 palautetta, jotka raportoitiin kootusti joukkoliikennelautakunnalle päätöksenteon yhteydessä. Kommentoinnin lisäksi jokaisen linjan matkustajamäärä tarkistettiin.

Merkittävimpinä muutoksina Pirkkalan suunnalla oli lakkauttaa nykyinen linja 34 ja korvata se linjalla 36B. Lisäksi Pirkkalan suunnalla lisätään linjan 30 liikennöintiä ja muutetaan keskustan reittiä siten, että linja pystyisi paremmin tukemaan runkolinjaa 8 ruuhka-aikoina. Linjan 30 uusi reitti ja parempi vuorotarjonta tuovat merkittävästi paremmat asiointiyhteydet Partolan kaupallisiin palveluihin.

LINJA 8 on Nyssen toiseksi suosituin linja, heti ratikkalinjan 3 jälkeen. Linjalla 8 tehdään arkipäivisin lähes 16 000 matkaa. Matkustajamäärä vaihtelee kellonajan mukaan: aamu- ja iltapäiväruuhkien aikana tehdään noin 57 prosenttia, keskipäivällä lähes 27 prosenttia ja ilta-aikaan noin 14 prosenttia linjan päivittäisistä nousuista.

Matkustajia tavoitetaan linjalle 8 niin Tampereen kuin Pirkkalankin puolelta merkittävästi. Liikennöinti on tiheää ja liikennöintiajat laajat: ruuhka-aikoina vuoroja on tunnissa kahdeksan. Lisäksi Härmälänrantaa palvelee linja 30, jota liikennöidään tulevalla talvikaudella 7,5 minuutin välein.

Nyssen suunnittelu ottaa vakavasti huomioon asiakaspalautteen aikatauluissa pysymisestä.

NYSSEN suunnittelu ottaa vakavasti huomioon asiakaspalautteen aikatauluissa pysymisestä, ja kaikki palautteet käydään huolellisesti läpi. Seuraamme linjojen täsmällisyyttä ja matkustajamääriä. Korjaavia toimenpiteitä esimerkiksi muuttuneisiin liikennöintiolosuhteisiin tai ennakoimattomaan matkustajamäärän kasvuun pyritään tekemään liikennöintisopimusten sallimissa rajoissa.

Joukkoliikennepalvelun järjestäminen on kuitenkin aina tasapainoilua sen välillä, millä alueilla saavutetaan riittävästi matkustajia ja millä alueilla kysyntä ei vastaa nykyistä tarjontaa.

Linjojen 8 ja 11 reitit on päätetty joukkoliikennelautakunnassa ensi talvikauden osalta, eikä tähän ole suunnitteilla muutoksia. Seuraavat isommat muutokset Pirkkalan osalta tulevat suunnittelupöydälle, jos Pirkkala–Linnainmaa-raitiotiehankkeesta tehdään keväällä toteutuspäätös. Tässäkin suunnittelussa kuunnellaan Nyssen käyttäjiä ja pyritään siten saamaan aikaan mahdollisimman monia hyvin palveleva joukkoliikennekokonaisuus.

Hanne Tamminen

Nyssen viestintäsuunnittelija