Monimutkainen sähkötukiviidakko ihmetyttää – energiakriisissä on kuitenkin yksi hyvä puoli

KUN sähkölasku kohoaa niin suureksi, että tarvitsee ja haluaa apua siitä selviämiseen, on syytä alkaa tutkia
vaihtoehtoja eri tukimuodoista.

SÄHKÖHYVITYS, sähkövähennys, sähkötuki… Valtavasti kohonneen sähkön hintaa ja siitä koituneita toinen toistaan isompia sähkölaskuja yritetään kompensoida kansalaisille erilaisilla tukimuodoilla. Tukiviidakko on kuitenkin sellainen, että byrokratiaankin tottuneita kaavakkeiden täyttäjiä hirvittää. Asia huolestuttaa myös asiantuntijoita.

– Meille tämä kaikki näyttäytyy jonkinlaisena viidakkona, koska avustuksia ja hyvityksiä on niin monenlaisia. Ja tukiin vaikuttaa niin moni asia, kuten sähkölasku, koti ja tulot, joten mihinkään kysymykseen ei oikein ole suoraa vastausta, sanoo valtion kestävän kehityksen yhtiön Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski.

Kaiken lisäksi eri tukimuodoista on kerrottu aika vähän. Lähinnä tietoja on voinut etsiä mediasta.

– Voisi kysyä, missä kansalaisia on asioista informoitu? Ehkä ihmisten kannattaa tiedostaa, että jokaiseen tukeen saa parhaiten apua sieltä, mistä tukea saa. Kela neuvoo omissa asioissaan, verottaja neuvoo omissa asioissaan ja niin edelleen, Suur-Uski toteaa.

Hänen mukaansa myös Motivaan tulee kysymyksiä kaikista tukimuodoista, vaikka tuet ja hyvitykset eivät ole vielä edes konkretisoituneet.

Päivi Suur-Uskin mielestä energiakriisissä ja sähkön hinnan nousussa on kuitenkin yksi valoisakin puoli.

– Ei tällaista tiedon määrän kasvua ole energia-asioissa ennen nähty. Nyt on saatu hienoja tuloksia sähkön säästämisessä. Toivottavasti tämä ei ole vain hetken huumaa vaan energiaa säästävä elämäntapa jää pysyvästi käytäntöön, Suur-Uski miettii.

Tukea kolmesta eri suunnasta

Kun sähkölasku kohoaa niin suureksi, että tarvitsee ja haluaa apua siitä selviämiseen, on syytä alkaa tutkia vaihtoehtoja eri tukimuodoista.

Toki sähkölaskulle voi pyytää maksuajan pidennystä, mutta varsinaista taloudellista tukea saa kolmessa eri muodossa. On verotuksen sähkövähennys, on Kelan sähkötuki ja lisäksi on tulossa suora sähköhyvitys. Verotuksen sähkövähennys osuu lähinnä keski- ja suurituloisille, kun taas Kelan sähkötuki kilahtaa useimmiten pienituloisten pussiin.

Verotuksen sähkövähennystä voi saada sähköenergian kuluista tammi–huhtikuulta ja vähennys on suurimmillaan 2 400 euroa, josta vähennetään 100 euron omavastuu. Sähkövähennystä saa yhdestä vakituisesta asunnosta. Asuinkumppanit voivat jakaa sähkövähennyksen, jos he ovat maksaneet sähkökuluja yhdessä.

Kelan sähkötukea voi saada yhden vakituisesti käytössä olevan asunnon tammi–huhtikuun sähkölaskusta. Tämän tuen omavastuu on 400 euroa kuukaudessa. Tukea maksetaan 60 prosenttia omavastuun ylittävältä osalta. Sähkötukea voi saada enintään 660 euroa kuukaudessa. Sähkötuesta ei mene veroa eikä se vaikuta muihin etuuksiin.

Äskettäin hallituksen valmisteleman sähköhyvityksen määrä lasketaan marras-joulukuun sähkönkulutuksen perusteella. Siinä otetaan huomioon marras-tammikuun sähköenergian hinta. Hyvitystä ei tarvitse hakea erikseen, vaan sähköyhtiö hyvittää sen automaattisesti sähkölaskussa kahdessa erässä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että suoran sähköhyvityksen saajia on yhteensä noin 930 000. Sähköhyvitys ei vaikuta sähkön arvonlisäveron alennukseen, verotuksen sähkövähennykseen tai Kelan sähkötukeen.

Yksi neuvo on tässä vaiheessa tarpeen: tammi–huhtikuun sähkölaskut kannattaa joka tapauksessa laittaa
talteen.

Erilaiset sähkötukimuodot

Sähköenergian arvonlisäveron alentaminen:
– Sähkön arvonlisävero on laskettu 24 prosentista 10 prosenttiin 30.4. saakka. Alennus ei koske siirtomaksua.

Sähkövähennys verotuksessa:
– Verotuksessa voi saada sähkövähennyksen, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat yli 2 000 euroa ajalla 1.1.–30.4.2023. Vähennyksen määrä on 60 prosenttia niistä sähköenergiamenoista, jotka ovat yli 2 000 euroa. Sähkövähennystä haetaan Verohallinnosta.

Väliaikainen sähkötuki:
Sähkötukeen on oikeus kotitalouksilla, jotka eivät tulojen alhaisuuden takia pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä verotuksessa. Väliaikaista sähkötukea haetaan Kelasta.

Sähköhyvitys kuluttajille:
Ehdotetussa mallissa hyvitystä maksetaan 50 prosenttia sähkölaskusta omavastuun (90 euroa/kuukausi): ylittävältä osalta. Hyvitys on enimmillään 700 euroa kuukaudessa ja kohdistuisi sähkösopimuksiin, joissa sähkön hinta on yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Tukimalli tuli juuri lausuntokierrokselta ja se annetaan eduskunnalle mahdollisimman pian.

Sähköhyvitys asunto-osakeyhtiöille:
Hallitus valmistelee kuluttajien sähköhyvitystä vastaavaa tukimallia asunto-osakeyhtiöille, joiden lämmitys perustuu sähköön ja joiden lämmitykseen käytettävän sähkön kustannuksista vastaa asunto-osakeyhtiö.

Sähkölaskujen maksuajan pidennys:
Hallitus esittää, että sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä saisi neljä kuukautta ja sitä voisi saada koko
sähköenergian laskutetulle määrälle. Muille kuin kuluttaja-asiakkaille myönnettäisiin enimmillään 60
vuorokautta lisämaksuaikaa.

Lähde: valtioneuvosto.fi