Kunnan avustusten hakuaika on alkanut tänään

Hakuaika kestää kuukauden päivät.

YHDISTYKSET ja yhteisöt voivat hakea avustuksia Pirkkalan kunnalta. Suorien, harkinnanvaraisten avustusten lisäksi kunta voi tukea yhteisöjä antamalla kunnan tiloja ja välineitä maksutta tai markkinahintaa edullisemmin käyttöön. Arkistokuva.

PIRKKALAN kunnan yleisavustusten hakuaika on meneillään tästä päivästä alkaen. Haettavat avustukset ovat yleisavustuksia ja projektituki.

Tälle vuodelle tuli voimaan muutos, jonka mukaan pääasiassa kunnanhallitus päättää avustusten myöntämisestä sillä poikkeuksella, että yhdyskuntalautakunta myöntää edelleen avustuksia haja-asutusalueiden viemäröintiin ja yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen.

Aiempina vuosina hyvinvointi- ja yhdyskuntalautakunta sekä kunnanhallitus ovat myöntäneet avustuksia.

SAMALLA KUN kunnanhallitus hyväksyi viime maanantaisessa kokouksessaan pormestarin päätösesityksen siitä, että pääasiassa kunnanhallitus myöntää avustukset, se samalla hyväksyi myös avustusten hakukriteerien selkeyttämisen.

Avustuksen myöntämiselle on monia edellytyksiä, muun muassa että avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille, jonka kotipaikka on Pirkkalassa tai hakijalle, jonka säännöllinen toiminta kohdistuu Pirkkalan kunnan asukkaisiin. Hakijayhteisön tavoitteena ei voi olla taloudellinen voitto.

Avustustoiminnan yleiset periaatteet eivät koske yhdyskuntalautakunnan myöntämien avustusten kohteita.

AVUSTUSTEN hakulomakkeet löytyvät kunnan verkkosivuilta, kuten myös hakuajat, vastuuhenkilöiden yhteystiedot ja lisätiedot eri avustusmuotojen erityispiirteistä. Hakulomakkeet ovat myös noudettavissa kunnan asiointipisteestä Viistokujalta.

Hakuaika kestää kuukauden, 6. maaliskuuta saakka.