Pirkkalaiset yritykset ja yhdistykset voivat saada tukea kesätyöntekijän palkkaukseen – rahaa tarjolla helmikuusta alkaen

Ihme kyllä Pirkkalasta ei viime kesänä haettu kaikkia 500 euron arvoisia seteleitä.

TYÖNANTAJA voi saada Pirkkalassa kesätyösetelin, joka on tuki nuoria töihin palkkaaville pirkkalalaisille yrityksille. Kuvassa nuoria töissä sup-lautoja vuokraavassa yrityksessä kesällä 2021.

PIRKKALAINEN yritys tai yhdistys voi saada yhden tai useampia 500 euron kesätyöseteleitä, kun se palkkaa pirkkalalaisia nuoria töihin kesäksi. Jaossa on yhteensä 40 seteliä ja hakuaika alkaa jo 10. helmikuuta.

Kyseessä on käytännössä ilmainen tuki, mutta viime vuonna kaikki kesätyösetelit eivät menneet kaupaksi. Hakijoita oli 36 ja seteleitä myönnettiin 33.

Haussa nopeat syövät hitaat eli setelit myönnetään hakujärjestyksessä, mikäli ehdot täyttyvät. Seteleitä voi hakea 30. syyskuuta asti, mikäli niitä on vielä tarjolla.

Ehtoina on muiden muassa, että kesätyöseteli myönnetään pirkkalalaiselle vuonna 2002-2007 syntyneelle hakijalle ja että työsuhteessa noudatetaan yleissitovan työehtosopimuksen sääntöjä. Palkka on maksettava pankin kautta.

Solmittavan työsuhteen on ajoituttava välille 1.4.-30.9. Työsuhteen on kestettävä vähintään 120 tuntia ja keston neljä viikkoa, ei pakosti peräkkäisiä viikkoja.

SETELIN tarkoitus on aktivoida ja rohkaista niin paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä työllistämään kuin nuoria työllistymään.

Käytännössä haku tapahtuu niin, että nuori voi kesätöitä hakiessaan kertoa mahdolliselle tulevalle työnantajalle, että hänet palkatessaan voi saada tukea.

Nuori etsii paikan soveltuvalta työnantajalta. Nuoren palkkaava työnantaja täyttää yhdessä nuoren kanssa hakemuslomakkeen, joka palautetaan kunnan asiointipisteeseen.

Ohjeiden mukaan täytettyä hakemusta vastaan nuori saa korvaushakemuslomakkeen, jonka hän toimittaa työnantajalle.

Työnantajan on anottava kesätyön päättymisen jälkeen tukea. Anomuksen mukana tulee olla jäljennös nuoren työsopimuksesta sekä selvitys pankkiin maksettavasta palkasta.

Kunnanhallitus päätti maanantaina kesätyösetelin käyttöönotosta.