Pääkirjoitus: Kunnat ratkomaan merkityksellisiä ongelmia

Kuntien pitää professori Jari Stenvallin mielestä ottaa rooli lähellä kuntalaisten arkea ja ratkoa tärkeitä ongelmia, kuten nuorison jaksamista.

KUNNAT voivat sote-uudistuksen jälkeen keskittyä niille jääviin tehtäviin entistä paremmin, kun suuritöiset ja lakisääteiset sote-palvelut ovat valtioiden kontolla. Kunnilta edellytetään nyt uutta roolia lähellä kuntalaisten arkea. Kuvassa Pirkkalan nuorisotila Nasta.

PIRKKALALAINEN julkishallinnon johtamiseen perehtynyt professori Jari Stenvall kertoi Pirkkalaisessa teesejään uudelle kunnalle. Puhutaan nykykunnista, joilta sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi ovat siirtyneet hyvinvointialueille.

Stenvallin teesejä olivat:

”Hyväksytään paikallistason tärkeys hyvän ja menestyneen yhteiskunnan rakentajana.”

”Kunnat panostavat ihmisten ja yritysten kannalta merkityksellisten ongelmien ratkaisemiseen ja esille tuontiin.”

”Kunnat panostavat vuorovaikutukseen kansalaisten ja yritysten kanssa.”

”Maankäyttö on edelleen yksi keskeinen kuntien kehittämisen väline. Samoin panostetaan muun muassa paikallisen kulttuurin, liikkumisen ja identiteetin ylläpitämiseen sekä viihtyvyyteen.”

”Kunnat panostavat vuorovaikutukseen kansalaisten ja yritysten kanssa.”

”On yhteishankkeita ja toimintaa eri yhteiskunnan toimijoiden, kuten hyvinvointialueiden ja valtioiden kanssa.”

Merkityksellisistä ongelmista Stenvall nosti esiin esimerkkinä nuorten jaksamisen.

Ongelmat vähenevät, kun viihdytään. Kuntien pitäisi siis panostaa myös kuntalaistensa viihtyvyyteen, kuten Kikka teki aikanaan.

Kuntien pitäisi Stenvallin mielestä ottaa rooli suomalaisten arkea lähimpänä olevana yhteisönä.

Nuorisoesimerkki kolahtaa. Ratkottaisiin tosiaan ihan oikeita ongelmia, kuten nuorison vointia ja asioita, joista kirjoitellaan yleisönosastolla. Ja tuotaisiin niitä vieläpä esiin aktiivisesti.

Suomalaiset ovat tavanneet mieltää kunnat paljolti instansseiksi, jotka tekevät sen mitä laki vaatii. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut nyt poistuivat kunnilta, laariin jää vapaampi temmellyskenttä: vapaa-aikaa, asuinalueiden suunnittelua, liikuntaa, kulttuuria ja monia muita kuntalaisten viihtyvyyteen vaikuttavia asioita, opetus ja varhaiskasvatus.

Onko kunnissa eväitä ottaa professorin haaste vastaan tuoreella mielellä? Ainakin Pirkkala tunnetaan edistyksellisenä kuntana, joka varmaan osaa ottaa kopin uudesta tilanteesta.