Rakennettaisiinko Puskiaisten oikaisua, jos Pirkkalan ja Lempäälän nuoret saisivat päättää? Kaksi opiskelijaa selvitti – ”Nuoret ovat niitä, jotka elävät tiehankkeiden kanssa kaikista pisimpään”

"Nuoret osaavat käsitellä monisyisiä asioita, joihin ei välttämättä ole kyllä-ei-vastausta", sanoo Tampereen yliopiston opiskelija Akseli Tiensuu.

PIRKKALAN nuorten neuvoston edustajat äänestivät ryhmähaastattelun päätteeksi, pitäisikö uusi moottoritie toteuttaa vai ei. Tiukassa äänestyksessä tien kannattajat pääsivät voitolle. Kuva: Akseli Tiensuu

JOS Puskiaisten tiehanke jakaa aikuisten mielipiteitä, sitä se tekee myös nuorison keskuudessa. Näin voi päätellä Tampereen yliopiston opiskelijoiden tekemistä haastatteluista Pirkkalassa ja Lempäälässä.

Kunta- ja aluejohtamisen maisteriopiskelijat Akseli Tiensuu ja Juho Tiikko selvittivät nuorten näkemyksiä Pirkkalan ja Lempäälän välille suunnitellusta moottoritien oikaisusta ja 2-kehätiestä osana nuorisotyön kurssia.

He pyysivät ryhmähaastatteluihin Pirkkalan nuorten neuvoston ja Lempäälän nuorisovaltuuston jäseniä sekä joukkoa Lempäälän lukion opiskelijoita.

Akseli Tiensuu toteaa, että nuoret kokivat jonkin verran enemmän huolta ympäristöstä kuin iloa liikenteen sujuvoitumisesta, jos uusi tie rakennettaisiin.

”Kritiikki hanketta kohtaan painottuu aineistossa äärimmäisen paljon. Toki kritiikkiä on usein helpompi antaa kuin kehuja, joten voi miettiä, vaikuttaako sekin tuloksiin. Mutta nuorista osa oli selvästi huolissaan hankkeen vaikutuksista esimerkiksi luonnon monimuotoisuudelle”, Tiensuu kertoo.

”Oli myös niitä nuoria, jotka kannattivat tiehanketta paljonkin, juuri tästä yksityisautoilun ja matka-aikojen lyhentymisen näkökulmasta.”

Yhteensä haastatteluihin osallistui 37 nuorta. Iältään he olivat 16-19-vuotiaita.

TAMPEREEN yliopiston opiskelijat Akseli Tiensuu (vas.) ja Juho Tiikko kysyivät nuorilta mielipiteitä Puskiaisten oikaisusta. Kaksikko kuvattiin keskustan kampuksen Linna-rakennuksessa. Kuva: Iris Kuuskoski

SUURI osa nuorista ei tiennyt tiehankkeesta etukäteen mitään tai tiesi siitä vain hyvin vähän. Tapaamisten aluksi Tiensuu ja Tiikko esittelivät hankkeen nuorille, Tiensuun mukaan mahdollisimman objektiivisesti.

Haastattelut toteutettiin niin sanotulla kuuden hatun metodilla, jossa pohdittiin vuoron perään eri puolia aiheesta, kuten mitä vaaroja tai ansioita nuoret hankkeessa näkivät. Lopuksi aiheesta keskusteltiin vapaasti.

”Siinä saatiin tosi hyvääkin keskustelua yksityisautoilun kannattajien ja luontoarvojen puolustajien välille. Saimme tällä metodilla kattavan aineiston siitä huolimatta, että alkuun osa nuorista oli epävarmoja mielipiteistään”, Tiensuu sanoo.

TUNNISTA puoleentoista tuntiin kestäneiden tapaamisten päätteeksi ryhmät äänestivät: pitäisikö moottoritien oikaisu ja 2-kehätie rakentaa vai ei?

Niukka enemmistö kääntyi hanketta vastaan.

37 nuoresta 18 vastusti teiden rakentamista, 16 kannatti sitä ja kolme ei osannut tai halunnut sanoa kantaansa.

Pirkkalan nuorten neuvoston yhdeksästä osallistujasta viisi äänesti tiehankkeen puolesta ja neljä vastaan.

Lempäälän 28 nuoresta 11 puolusti ja 14 vastusti hanketta.

Nuoret ovat niitä, jotka elävät tiehankkeiden kanssa kaikista pisimpään.

TIENSUUN ja Tiikon kurssityön yhtenä tarkoituksena oli aktivoida nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen nimenomaan ympäristötekojen näkökulmasta.

Miksi päättäjien olisi hyvä kuunnella nuoria?

”Nuoret ovat niitä, jotka elävät tiehankkeiden kanssa kaikista pisimpään. Jos radikaalisti sanotaan, hankkeiden työryhmissä saattaa istua ihmisiä, jotka eivät edes ehdi nähdä hankkeiden toteutumista. Nuoret sen sijaan näkevät niiden tulokset varmasti”, Tiensuu sanoo.

”Mielestäni tuloksemme osoittavat, että nuoret osaavat käsitellä monisyisiä asioita, joihin ei välttämättä ole kyllä-ei-vastausta, ja keskustella niistä kriittisesti.”

LEMPÄÄLÄSSÄ peruskoulunsa käynyt Tiensuu asuu nykyään Tampereen Hatanpäällä ja viimeistelee graduaan. Työpari Juho Tiikko puolestaan on varttunut Tampereella ja Salossa.

Tiensuu kertoo kiinnostuneensa Puskiaisten tiehankkeesta siksi, että se on kenties eniten palstatilaa paikallismedioissa saanut hanke hänen elinaikanaan.

”Olen myös itse retkeillyt Puskiaisten alueella jonkin verran. Viime vuonna löysin sieltä mustatorvisieniä.”


Puskiaisten oikaisu

Valtio haluaa parantaa Valtatie 3:n eli Kolmostien Tampereen ja Vaasan välistä osuutta. Pirkkalankin läpi kulkeva tieosuus on ruuhkautunut ja muita valtateitä vaarallisempi.
Hankkeen ohjausryhmä päätti syyskuussa 2022, että paras ratkaisu olisi rakentaa uusi moottoritie Lempäälän Puskiaisista metsien läpi Pirkkalan ohitustielle Linnakallion yritysalueen viereen. Suunniteltua tietä kutsutaan Puskiaisten oikaisuksi. Toinen vaihtoehto selvityksessä oli nykyisen tien parantaminen Kuljusta Lakalaivaan ja Pirkkalaan kulkevalla osuudella.
Samaan suunnitelmaan Puskiaisten oikaisun kanssa kuuluu 2-kehätien eli poikittaisen tieyhteyden rakentaminen Lempäälän Sääksjärveltä Pirkkalan lentokentälle.
Tiehanketta on arvosteltu, sillä se pilaisi metsäalueita.
Lopullisen päätöksen tien toteuttamisesta tekee valtion liikenne- ja viestintävirasto Traficom.