Kerro mielipiteesi asumisesta Tampereen kaupunkiseudulla – viime vuonna tyytyväisimmät asukkaat olivat Pirkkalasta ja Vesilahdelta

PIRKKALASSA ollaan verrattain tyytyväisiä asumiseen paikkakunnalla.

TAMPEREEN kaupunkiseudun asukkaille ja seudulla asioiville suunnattu asukaskysely on avattu torstaina. Kyselyllä pyritään selvittämään muun muassa asukkaiden kokemuksia oman asuinalueen laatutekijöistä ja seudulla liikkumisesta sekä toiveita seudun kehittämisen suunnasta.

”Meitä kiinnostaa muun muassa se, onko pandemia muuttanut asumista ja jos on, millaiseen suuntaan. Ihmisten valinnat vaikuttavat myös kaupunkiseudun suunnitteluun ja siksi haluamme kuulla, millaisessa ympäristössä seutulaiset haluavat tulevaisuudessa asua”, Tampereen kaupunkiseudun kehittämispäällikkö Antti Lippo avaa.

Edellisen kerran asukaskysely tehtiin vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa, ja vastauksia saatiin 1795 kappaletta. Asukaskyselyn toistamisella saadaan tärkeää vertailutietoa seudun asukkaiden mielipiteistä ja arvoista.

Edellisen kyselyn tulosten mukaan asukastyytyväisyys seudulla oli varsin hyvä. Sukupolvitarkastelussa tyytyväisimpiä olivat vuosina 1982–94 syntyneet millenniaalit.

”Kuntien välisessä tarkastelussa tyytyväisimmät asukkaat löytyivät Pirkkalasta ja Vesilahdelta. Asuntotyypeittäin tyytyväisimmät asuivat asunto-osakeyhtiömuotoisessa pari-, rivi- tai erillistalossa”, Antti Lippo summaa.

Seudun vahvuuksina vastaajat pitivät liikunta- ja urheilumahdollisuuksia, opiskelumahdollisuuksia ja seudun
hyvää mainetta.

VIIME kyselyssä seudun kehityskohtia vastaajien mukaan olivat erityisesti korkeakoulutettujen työllistymismahdollisuudet, asumisen väljyys ja ympäristön terveellisyys, kuten liikennemelu ja ilmansaasteet.

”Viime aikoina ympäristön terveellisyyteen liittyvät asiat, erityisesti liikennemelu, ovat nousseet yhä
enemmän esiin viesteinä asukkaiden keskuudesta. On mielenkiintoista nähdä, kuinka teema näkyy nyt
käynnistyvässä kyselyssä ja pohtia, kuinka kytkemme sen seudulliseen suunnitteluun”, Lippo sanoo.

Suuren asukaskyselyn tulokset kootaan yhteen alkuvuonna 2023. Tuloksista on luvassa myös kaikille avoin
tuloswebinaari.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä