Soljan koululaisten vanhemmat tyrmistyivät: lapset eivät pääsekään lähikouluun Naistenmatkaan – ”Hankimme asunnon Naistenmatkan koulun läheltä siksi, että lapsella olisi lyhyt ja turvallinen koulumatka”, sanoo huolestunut vanhempi

Soljan lastentalon oppilaiden on tarkoitus siirtyä kolmannelle luokalle kauemmas Kirkonkylän kouluun, vaikka suuri osa oppilaista asuu Naistenmatkassa. Muutoksia on luvassa myös Haikan asukkaille.

SOLJAN lastentalo kuvattuna vuonna 2021. Kuva: Maija-Riitta Merikanto

PIRKKALAN Soljan koulun oppilaiden vanhemmille pidettiin torstaina kuulemistilaisuus, jonka sisältö yllätti monet.

Tilaisuudessa kerrottiin, että toisen luokan jälkeen Soljan lastentalon oppilaiden on tarkoitus siirtyä kolmannelle luokalle Kirkonkylän kouluun. Tähän asti oletuksena on ollut, että oppilaat jatkavat alakoulua Naistenmatkan koulussa. Suuri osa Soljan lastentalon oppilaista asuu Naistenmatkan alueella.

Kirkonkylän koululle kertyy Naistenmatkasta 3-4 kilometrin matka. Soljan koululla 2. luokka on korkein luokka-aste.

PIRKKALAISEEN otti yhteyttä huolestunut vanhempi, jonka lapsi käy Soljassa toista luokkaa.

”Näemme Naistenmatkan koulun ikkunastamme. Hankimme asunnon koulun läheltä siitä näkökulmasta, että lapsella olisi lyhyt ja turvallinen koulumatka. Sama juttu on monella muulla täällä asuvalla. Tilanne on valitettava”, vanhempi sanoo.

Kuulemistilaisuudessa vanhemmalle syntyi käsitys, että koulupaikan muutos johtuu kunnan töppäilystä uusien koulujen suunnittelussa. Hänen käsityksensä mukaan uuden kampuksen tilat ovat jo valmistuessaan liian pienet, minkä takia oppilaita pitää ohjata muualle.

Kyllä oppilasmäärän kasvu haastaa meitä täällä Pirkkalassa.

Mikko Salkinoja

PIRKKALAN vs. opetuspäällikkö Mikko Salkinoja esittelee hyvinvointilautakunnalle kunnan koulujen oppilaaksioton tilannetta keskiviikkona.

Salkinojan mukaan Soljan oppilaiden ohjaaminen Kirkonkylälle johtuu yläkoulun oppilasmäärän kasvusta ja tilan ahtaudesta Suupanniityn ja Naistenmatkan kouluissa. Myös kaksi aiemmin Soljasta Naistenmatkan kouluun siirtynyttä kolmosluokan opetusryhmää on tarkoitus ohjata Kirkonkylään neljännelle luokalle. Oppilaat jatkavat Kirkonkylän uusissa koulutiloissa alakoulun loppuun.

Myös Nuolialan koulu on alkanut käydä ahtaaksi. Siksi kunta suunnittelee, että Haikan alueella asuvat lapset aloittaisivat esiopetuksen ja yläkoulun jatkossa keskustassa ensi syksystä alkaen.

SALKINOJA kertoo Pirkkalaiselle, että vuonna 2019 kunta päätti koulujen oppilaaksioton periaatteista. Niissä määritellään yhteinen oppilaaksiottoalue, josta Soljan lastentalosta oppilaat voivat siirtyä joko Naistenmatkan tai Kirkonkylän kouluun.

”Tässä sovelletaan lautakunnan aiemmin päättämiä oppilaaksioton periaatteita. Tietysti ymmärrän, että kun käytäntö muuttuu, se herättää keskustelua. Mutta todettujen haasteiden takia käytäntöä on nyt tarpeen soveltaa toiseen suuntaan”, Salkinoja sanoo.

LAPSET tutustuivat tulevaan liikuntasaliin Kirkonkylän koulun harjannostajaisissa elokuussa 2022. Kuva: Anna Haapavaara

PIRKKALAISEEN yhteyttä ottanut vanhempi ihmettelee, miten on mahdollista, että uuden kampuksen tilat ovat jo valmistuessaan liian pienet. Naistenmatkan ja Suupanniityn koulut yhdistyvät osaksi suurta Pirkkala-kampusta, jossa koulun toiminta alkaa syksyllä 2024.

Syksyllä tehtävässään aloittanut Salkinoja avaa suunnittelun taustoja.

”Tuleva kampus on suunniteltu noin 1300 lapsen ja nuoren varhaiskasvatusyksiköksi ja kouluksi. Koulun toiminnan ja kampuksen muiden toimintojen sujuvuuden kannalta siinä ollaan aika ylärajalla. Opetustilojen lisäksi myös muut koulun tilat ja piha pitää mitoittaa riittävän suureksi, jotta arki toimii”, hän sanoo.

”Olemme yrittäneet suunnitella kouluverkkoa kokonaisuutena ja tehdä Pirkkalan kouluista maksimikokoisia niiden toimintaan ja tontteihin nähden. Mutta kyllä oppilasmäärän kasvu haastaa meitä täällä Pirkkalassa, vaikka se positiivinen ongelma onkin.”

Pirkkalan kouluja

SOLJAN lastentalo sisältää varhaiskasvatuksen lisäksi esiopetuksen ja alakoulun 1.- ja 2.-luokkia.
KIRKONKYLÄN alakoulun (esiopetus, 1.–6.-luokat) uusi rakennus valmistuu keväällä 2023.
NAISTENMATKAN alakoulua (esiopetus, 1.–6.-luokat) käydään uuden koulurakennuksen rakentamisen vuoksi väistötiloissa. Naistenmatkan koulu ja Suupanniityn yläkoulu (7.–9.-luokat) yhdistyvät osaksi Pirkkala-kampusta.

Lähde: Pirkkalan kunnan sivut ja opetuspäällikkö Mikko Salkinoja