Puskiaisten oikaisu ei ole ratkaisu liikenteen ruuhkiin Tampereen seudulla – Uusien ja isompien teiden rakentaminen vain pahentaa ruuhkia, kertoo tutkimus

Lempääläläinen Timo Rossi (vas.) perustelee, miksi tieyhteyksien parantaminen ei lopulta vähennä ruuhkia.

MOOTTORITIEN rakentaminen sekä Lempäälän ja Pirkkalan välisen metsäluonnon tuhoaminen tulisi laittaa jäihin, sanoo Timo Rossi mielipidekirjoituksessaan. Kuva: Timo Rossi

UUSIEN ja isompien teiden rakentaminen vain pahentaa ruuhkia. Tähän tulokseen tulivat taloustieteilijät Matthew Turner Toronton yliopistosta ja Gilles Duranton Pennsylvanian yliopistosta vertaisarvioidussa tutkimuksessaan vuonna 2009.

Vaikka jotkut liikenneinsinöörit panivat tämän ilmiön merkille jo 1960-luvulla, yhteiskuntatieteilijät ovat vasta viime vuosina keränneet tarpeeksi tietoa huomatakseen, että tämä tapahtuu lähes joka kerta, kun uusia teitä rakennetaan.

Todennäköisin selitys tälle on Turnerin ja Durantonin mukaan se, mitä he kutsuvat tieruuhkan peruslaiksi. Uudet tiet generoivat uusia tien käyttäjiä, ja tällöin liikenteen määrät pysyvät ennallaan. Käsitettä kutsutaan indusoiduksi kysynnäksi: kun jonkin tarjontaa lisätään, se saa ihmiset haluamaan sitä entistä enemmän.

MIKSI näin tapahtuu, liittyy siihen, että ihmiset haluavat luontaisesti liikkua, joten autolla liikkumisen helpottaminen tarkoittaa sitä, että ihmiset tekevät lisää matkoja ja asuvat kauempana työpaikoistaan. Lisäksi yritykset kerääntyvät uusien valtaväylien varrelle, mikä sekin tuo lisää ajoneuvoja näille väylille ja myös tavaraliikenne lisääntyy.

Niin kauan kuin teillä ajaminen on helppoa ja halpaa, ihmiset haluavat käyttää niitä.

Uudet tiet generoivat uusia tien käyttäjiä.

MITÄ sitten pitäisi tehdä, että ruuhkista päästäisiin?

Turner ja Duranton ja monet muut, jotka ovat huolissaan ruuhkista, kannattavat ruuhkahinnoittelua. Tämä tarkoittaa tiellä ajamisen hinnan nostamista, kun kysyntä on korkea. Eli autoilijoiden olisi maksettava ruuhkaisten teiden käytöstä. Samoin ruuhkaisimpana aikana maksun pitäisi olla korkeampi. Tällöin ihmiset suunnittelisivat matkan kukkaronsa ja matkan tärkeyden mukaan. Tämä vähentäisi tehokkaasti ylimääräistä autoilua ja vähentäisi ruuhkaa.

Autolla liikkumisen hinnan kallistuminen taajaan asutuilla alueilla kannustaisi myös käyttämään enemmän julkista liikennettä.

MYÖS pysäköinnin hinnan korottaminen, kun kysyntä on korkea, kannustaisi ihmisiä asioimaan nopeammin kaupungeissa ja tekemään tilaa toisille autoilijoille sekä sisääntuloväylillä että kaupungeissa. Sanotaanhan että ihmiset äänestävät kukkarollaan.

Monessa kaupungissa maailmalla on myös toteutettu autottomia keskustoja ja niistä on ollut hyötyä ruuhkien poistamisessa, kaupungissa asuville ihmisille, ilmansaasteiden vähentämiselle sekä elinkeinolle.

SEN SIJAAN, että rakennetaan yli 100 miljoonaa maksava moottoritie ja tuhotaan Lempäälän ja Pirkkalan välinen metsäluonto lopullisesti, olisi sekä ympäristön että talouden kannalta järkevämpää pistää hanke jäihin ja alkaa jo nyt valmistella vaikkapa niitä ruuhkamaksuja.

Pirkanmaa on lisäksi sitoutunut täyttämään Suomen ympäristökeskuksen hiilineutraaleille kunnille ja maakunnille asettamat päästövähennystavoitteet. Uusien moottoriteiden rakentaminen ei tue näitä sitoumuksia.

Timo Rossi
Vasemmistoliiton jäsen
Lempäälä