Asuntoja, liiketilaa, market… Pirkkalan keskustan uudistus harppaa uuteen kortteliin – kaavoittaja tutkii raitiotien sovittamista kokonaisuuteen

Kaavoitus käyntiin: luvassa tehokasta rakentamista, pohdinnassa ylikulkusilta ja liittymät Naistenmatkantieltä suoraan keskustan pysäköintialueille. OAS-suunnitelma nähtävillä 16. joulukuuta asti.

PIRKKALAN keskustan Suupantori lähiympäristöineen suunnitellaan uusiksi. Taustalla oikealla oleva liikerakennus puretaan ja tilalle tulee tehokasta asuin- ja liikerakentamista. Rakennukseen voi tulla myös ruokakauppa. Myös raitiotien mahdollinen jatkaminen Pirkkalan keskustaan huomioidaan suunnittelussa. Asemakaavan suunnittelusta vastaa arkkitehti Vesa Ylitapio. ”Ajatus on, että korttelin alla oleviin pysäköintihalleihin pääsee autolla Naistenmatkantien puolelta”, Ylitapio kertoo.

PIRKKALAN vauhdikkaasti kasvavaa keskustaa kehitetään seuraavaksi Suupantorin korttelissa. Kortteliin on tulossa tehokasta lisärakentamista, niin asuntoja kuin liiketilaa.

Konkreettinen lyhyen tähtäimen lähtökohta on, että Suupantori 4:n matala liikerakennus puretaan ja tilalle tehdään uutta.

Suunnittelussa varaudutaan arkkitehti Vesa Ylitapion mukaan myös keskustan suuriin kehitysvisioihin, kuten raitiotien tuloon ja keskustan laajenemiseen kohti Pyhäjärveä.

”Näemme tämän tehokkaan rakentamisen paikkana. Suunnittelua tehdään yhdessä myös raitiotiesuunnittelijoiden kanssa. Ajatuksissa on, että keskustan kortteleihin liikennöidään tulevaisuudessa Naistenmatkantieltä”, Ylitapio luettelee keskustaan pohdittavia merkittäviä muutoksia.

”Liiketiloihin pyritään saamaan yksi isompi kaupan toimija, vähittäiskauppaa”, Ylitapio toteaa.

RAITIOTIEPYSÄKKI on tulossa tälle paikalle Naistenmatkantielle. ”On vielä mietinnässä, tuleeko paikalle ylikulkusilta vai tasoristeys. Bussipysäkkien paikkoja on mietitty samalle kohdalle”, arkkitehti Vesa Ylitapio kertoo.

Liikekeskuksen purkuhanke syntyi vanhaksi käyneen keskuksen omistajien aloitteesta ja toteutetaan yhteistyössä rakennusliike Lapti Oy:n ja kunnan kesken. Rakennusliike on solminut kehittämisestä yhteistyösopimuksen Kiinteistö Oy Suupantorin kanssa.

YLITAPION pähkäiltävänä on myös laajempi kokonaisuus: millainen aukio Suupantorista tulee ja miten koulukampukselta lähtevä kulkureitti rakentuu. Se tulee kirjaston vierestä Suupantorille ja nykysuunnitelman mukaan samalle linjalle tulee raitiotien päätepysäkki, tulevaisuuden Pirkkalan ydinpiste.

Pidemmällä tulevaisuudessa reitti voi jatkua Pyhäjärven rantaan asti.

Alla olevasta kuvagalleriasta voit klikata suuremmaksi raitiotiehankkeen katusuunnitelman ja kaava-alueen rajaukset.

”Suupantorin toiselta reunalta on toinenkin kulkureitti, alikulkukäytävä Naistenmatkantien ali. Suunnittelu on vasta lähtökuopissa, katsotaan miten asiat muotoutuvat.”

RAITIOTIEHANKKEEN katupiirustusten luonnokset kertovat hyvin, mitä suunnittelijoiden mielissä nyt liikkuu.

Yllä olevassa piirustuksessa on keskellä Suupantori, jonka Tampereen puoleista reunaa lukiolta lähtevä kevytreitti kulkisi Naistenmatkantien yli sillalla tai tasoristeyksenä.

”Kumpi valitaan, silta vai tasoristeys, se ratkaistaan tämän kaavan yhteydessä”, Ylitapio kertoo.

Keskellä Naistenmatkantietä kulkisi joka tapauksessa nurmipohjalla raitiotie, sen reunalla yksi autokaista suuntaansa ja sivulla molemmin puolin kevytväylät – pyörätie tulisi ainoastaan tien keskustan puoleiselle reunalle.

Katupiirustus kertoo, että pohdinnassa ovat uudet ns. suuntaisliittymät Naistenmatkantieltä keskustakortteleihin.

”Se tarkoittaisi, että uuden korttelin maanalaiseen pysäköintiin pääsisi autoilla suoraan Naistenmatkantieltä. Maan päällä oleville pysäköintialueille olisi kulku nykytyyliin Suuupantien puolelta”, Ylitapio pohtii.

Suuntaisliittymävaraus on myös nykyisen K-kaupan korttelin kohdalla.

Nykyisin Pirkkalan keskustan asuntoihin ja parkkipaikoille pääsee vain Suupantien kautta. Uusi järjestely vähentäisi liikennepainetta Suupantiellä.

Vuosien varrella on visioitu sitäkin, että Naistenmatkantie kulkisi koko Pirkkalan keskustan matkan kannen alla.

Ylitapion mukaan tämä vaihtoehto ei ole enää vahvoilla.

”Raitiotien osalta on Tampereellakin linjattu, että se kulkee maan päällä. Ei haluta metroa”, Ylitapio sanoo.

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA on hyväksynyt korttelin niin sanotun OAS-suunnitelman asetettavaksi nähtäville. Siitä voi jättää mielipiteitä 16. joulukuuta saakka.

OAS ei vielä sisällä luonnoksia tulevista taloista tai muuta konkreettista, mutta asettaa tavoitteet, mihin pyritään.

”Kaavaluonnos on luvassa kesään mennessä”, Ylitapio lupailee.