Pirkkalassa on tiedossa vain yksi uuden koulun rakentaminen tulevina vuosina, ja nyt sitä aletaan kaavoittaa peltomaisemaan – viereen suunnitteilla satojen ihmisten asuinalue

Pirkkalan yhdyskuntalautakunta saa koulun kaavoitusta ennakoivan suunnitelmaan pohdittavakseen keskiviikkona.

TÄLLE alueelle Pakkalankulman vieressä suunnitellaan Kalliomäen koulua. OAS-suunnitelma ennakoi alueelle myös senioriasumista, pientaloja ja päiväkotipalveluita.

PIRKKALA kaavoittaa Pakkalankulman viereiselle pellolle seuraavan suuren koulunsa.

Tavoitteena on laatia alueelle yleiskaavaa noudattaen asemakaava, joka mahdollistaa uuden kuusisarjaisen koulun rakentamisen laajentumisvaroineen sekä asumista.

Koulurakentamiseen liittyen tarpeena on myös päiväkotipalveluiden rakentaminen, kirjasto- ja nuorisotilojen sekä lähiliikuntapaikkojen mahdollistaminen sekä näiden hankkeiden toteutus vaiheittain.

Asumisen osalta tarkasteluun tulee yleiskaavan mukaisen pientalovaltaisen asumisen asumisratkaisun tutkiminen. Lisäksi tutkitaan muun muassa seniori- ja ikäihmisten asumisen liittäminen koulurakentamisen yhteyteen sekä pienimuotoisen liiketilarakentamisen mahdollistaminen.

”Alueen asemakaavassa tulee huomioida virkistysyhteyksiä sekä kevyenliikenteen yhteyksiä kaavarajausta laajempana
kokonaisuutena”, hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) todetaan.

YLEISKAAVAN mukainen asuinpientalovaraus mahdollistaa alueelle laskennallisesti rakennusoikeutta noin 9500 kerrosneliötä.

Tämä tietää useamman sadan asukkaan asuinalueen syntyä.

Pirkkalan yhdyskuntalautakunta saa koulun kaavoitusta ennakoivan OAS-suunnitelman pohdittavakseen ensi keskiviikkona.