Kunta hankkii miljoonan euron maat yritystonteiksi Linnakallion vierestä – iso kaavoitus suunnitteilla moottoritien eteläpuolelle sisältää myös aivan uusia asuinalueita Pirkkalaan

Moottoritien eteläpuolelta etsitään kaavoituksella Pirkkalan kaipaamia elinkeinotontteja.

PIRKKALA ostaa miljoonalla eurolla maita elinkeinotoiminnan tuleviin tarpeisiin. Ne sijaitsevat tämän Kurikantieltä Tampereelle lähtevän moottoritierampin vieressä, tästä kuvasta katsoen rampin oikealla puolella.

PIRKKALAN kunta ja maanomistaja ovat neljän vuoden neuvottelujen jälkeen päässeet sopimukseen 14,8 hehtaarin maakaupoista Linnakallion ja Toivion väliseltä alueelta.

Kunta maksaa maista 1 030 178 euroa.

”Kaupan kohde antaa hyvät mahdollisuudet toteuttaa tulevaisuudessa uusia yritysalueita”, toteaa maankäyttöinsinööri Juha-Matti Asikainen.

Maakuntakaavassa nyt ostettavat alueet on jo merkitty kaupan ja työpaikkojen tyyssijaksi.

Ostettavat tilat ovat nimeltään Hyttyskorpi sekä määräala kiinteistöstä Korpi.

PIRKKALA ostaa noin 15 hehtaarin laajuiset maat Linnakallion yritysalueen ja Toivion välistä. Kuvassa punaisella merkitty lohko rajautuu Linnakalliosta Tampereelle lähtevään moottoritieramppiin.

Kunnanhallitus hyväksyi kaupan, joka sitoo kuntaa, kun valtuusto on hyväksynyt lisämäärärahan ostoa varten.

PIRKKALA valmistelee paraikaa osayleiskaavaa moottoritien eteläpuoliselle alueelle ulottuen aina Vanhalle kirkolle asti. Kaava tuo uusia ja täydentää nykyisiä yritysalueita moottoritien eteläpuolella Pirkkalassa.

PIRKKALA etsii uusia yritystonttien maita ja muokkaa nykyisten elinkeinoalueiden rakennetta moottoritien eteläpuolelle tekeillä olevan osayleiskaavan myötä. Sankilan ja Pirkkalankylän seudulta tavoitteena on osoittaa uusia alueita asuinrakentamaiseen. Kartassa kaavan aluerajaus.

Sankilan ja Vanhan kirkon alueelle kaavan tavoitteena on löytää paikkoja asuinalueille.

Kaavan OAS-suunnitelma on ollut nähtävillä ja seuraavaksi kaavasta julkaistaan luonnos.