Tehdään kevyen liikenteen reitti Pyhäjoen varteen laidunmaisemaan – pieni lampi ja penkki kirkon kohdalle

"Pyhäjoen vartta koulukeskukselta kirkolle kulkeva reitti veisi kulkijat oikotietä ja turvallisesti kirkolle, Kyöstille, Ratsutilan alueelle ja Soljaan", ehdottaa lähiasukas Markku Hakala.

KIRJOITTAJA esittää, että näihin maisemiin, vasemmalla kirkon vieressä kulkevan Pyhäjoen varteen tehtäisiin viihtyisä kevytväylä. Se johtaisi yhtenäisenä kulkureittinä koulukeskukselta kirkolle ja toisi hyvän yhteyden myös Ratsutilan, Kyöstin ja Soljan asuinalueille kulkeville.

ASUN Pirkkalan kirkon ja keskustan välissä. Usein olen miettinyt kirkolle johtavan tien kiertoa keskustasta. Kirkolle mennessä käännytään Lentoasemantieltä Perkiöntielle ja sitten Arokujalle.

Kohdallani lastenrattaita työntävä uusi asukas on kysynyt, kuinka tuonne kirkolle pääsee?

Kevyenliikenteen väylä kulkisi Pyhäojan vartta Ollilan hevosvainion reunaa. Pyhäojan varsi kunnostettaisiin puistomaiseksi matalalla istutuksella että kirkko näkyisi kaiken aikaa. Kirkon kohdalle kaivettaisiin pieni lampi…

Keskustan kasvaessa uusi, Pyhäjoen vartta nykyisessä laidunmaisemassa kulkeva väylä olisi hyvin kaunis ja turvallinen kevyenliikenteen reitti kunnan keskustan ja kirkon välillä. Se olisi turvallinen kirkolle ja Kyöstille päin keskustasta ja päinvastoin.

Se toisi tullessaan aina Soljan seudulta keskustaan tuleville koululaisille turvallisen reitin.

Kevyenliikenteen väylä kulkisi Pyhäojan vartta Ollilan hevosvainion reunaa. Pyhäojan varsi kunnostettaisiin puistomaiseksi matalalla istutuksella että kirkko näkyisi kaiken aikaa. Kirkon kohdalle kaivettaisiin pieni lampi ja sen ympärille viihtyisää puistoa penkkien kera; kuten alkuperäisessä kirkon arkkitehdin suunnitelmassa oli.

KIRJOITTAJAN ehdottama uusi kulkureitti Pirkkalan kuntakeskuksessa kulkisi Lentoasemantien ali hiukan tästä taideteoksesta vasemmalle kohdassa, missä Pyhäjoki alittaa tien.

Koululaisille saataisiin turvallinen autoista vapaa reitti koululle. Rakentaminen vaatisi isompana työnä vain, että kohtaa, missä Pyhäoja kulkee Lentoasemantien ali, tulee korottaa. Kevytliikenne menisi siis sillan ali Lentoasemantien toiselle puolelle.

Matka kirkolle olisi näin keskustasta noin kolmanneksen lyhyempi kuin nykyisin. Sama koskisi koululaisten kävelymatkoja kotiin.

AIKOINAAN isoisäni Kaarle Kyösti kaivautti lapioin lammen Pyhäjoen leveykseksi Purolaan, joka sijaitsee muutama sata metriä Kyöstistä. Lammen rannalla on edelleen sauna, jossa äitini syntyi 1928. Pyhäojasta, lammesta ja puistosta tulisi varsin viihtyisä, turvallinen reitti asutuksien välillä, kirkolle.

Toivon, että tämä ehdotukseni otetaan vakavasti, sen toteuttamisessa voivat olla aktiivisia sekä kunta että seurakunta. Seurakunnan jäsenien vähetessä tämä toisi positiivista kehitystä kirkon ympäristöön.

Tuloksena olisi myös viihtyisä kuntoilureitti, joka yhdistää juoheasti kävely-, juoksu- ja pyöräilyreittejä. Voipa verrata Rantareitin pakkolunastuksella ostettua reittiä kustannukseltaan ja käytöltään tähän. Seurakunnan tulisi monin osin osallistua suunnitteluun ja ehkä hieman kustannuksiin?

Jokin ajatus nimestä: Pyhäojankuja; Käpykuja (kirkkoarkkitehdin vaimon nimen mukaan), Kirkkokuja, Kirkkotie, Kirkkopolku…

Lähetän ehdotukseni seurakunnan ja kunnan edustajille. Hanketta varten voisi perustaa pienen toimikunnan, joka keräisi parhaat ideat ja esittää sitä kunnan poliittisille päättäjille.

Markku Hakala

Asukas kirkon naapurista.