”Kestämätön aivopieru” vai elinvoiman edistäjä? Puskiaisten tiehanke herätti tunteita puolesta ja vastaan Pirkkalaisen kyselyssä, katso poiminnat vastauksista

Pirkkalaisen kyselyyn tuli lähes 480 vastausta, joista suurimmassa osassa vastustettiin hanketta.

TUOMAS TAUBERT (vas.), Johanna Järvinen-Taubert ja Tero Taubert osoittivat mieltä Puskiaisten oikaisua vastaan Tampereella ely-keskuksen tilojen edessä syyskuussa.

LUONNON turhaa tuhoamista. Kaupunkiseudun kasvun sanelema välttämättömyys.

Näin voisi tiivistää Pirkkalaisen lukijoiden näkemykset Pirkkalan ja Lempäälän välille suunnitellusta Puskiaisten tiehankkeesta.

Kolmostien sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen tähtäävä tiehanke nytkähti syyskuussa eteenpäin, kun tiehankkeen ohjausryhmä linjasi edistävänsä uuden tieosuuden rakentamista. Tiehanke on herättänyt koko sen suunnittelun ajan kiivasta keskustelua ja vastustusta.

Pirkkalainen toteutti nettisivuillaan kyselyn, jossa kysyttiin mielipidettä uuden moottoritieosuuden rakentamisesta.

Kyselyyn tuli vajaassa viikossa 478 vastausta, joista valtava enemmistö oli hanketta vastaan. Puskiaisten oikaisu torpattiin 407 vastauksessa.

PIRKKALAINEN toteutti kyselyn nettisivuillaan 16.–22. syyskuuta.

VASTAUSTEN perusteella moottoritietä vastustetaan ennen kaikkea siksi, että se tuhoaisi luontoalueen, jolla on arvoa niin itsessään kuin ihmisten virkistäytymisalueenakin.

Parempana vaihtoehtona kriitikot pitävät nykyisen Kolmostien parantamista, joka oli yksi hankkeen ohjausryhmän vaihtoehdoista ennen oikaisutiestä linjaamista. Uudesta oikaisutiestä autoilijoille tulevaa ajansäästöä ei pidetä tarpeeksi isona, jotta se oikeuttaisi metsän tärvelemistä. Ekosysteemille koituvan haitan uskotaan olevan vakava ja peruuttamaton.

”Lyhytnäköistä uhrata luontoalue ikuisiksi ajoiksi moottoritien ja yritysalueen alle. Metsäalueita täytyy säästää myös kasvukeskuksissa luonnon itsensä vuoksi ja asukkaiden virkistykseen. Autoliikennettä tulee rajoittaa eikä lisätä.”

”Moottoritien ruuhka saadaan pitkälti purettua kolmannen kaistan jatkamisella Lakalaivasta Pirkkalan suuntaan Partolan liittymään asti. Jos [Tampereen] keskustassa voitiin rakentaa areena radan päälle, luulisi sillan leventämisenkin olevan mahdollista.”

”Ekologiselta kannalta täysin kestämätön aivopieru.”

”Veikkaan, että tämän tien aiheuttaman tuhon laajuus ymmärrettäisiin kunnolla vasta silloin, kun metsä ja ympäristö olisi jo menetetty. Loputkin Pirkkalan jäljellä olevasta vetovoimasta voisi vetää sillä hetkellä vessasta alas, kun motari rakennettaisiin.”

UUDEN moottoritien kannattajat vetoavat nykyisiin Kolmostien ruuhkiin ja Tampereen kaupunkiseudun kasvuun. Uutta tietä kannatettiin 63 vastauksessa.

Puskiaisten oikaisun nähdään helpottavan jatkuvasti kasvavan Tampereen seudun liikennetilannetta. Sujuvien tieyhteyksien uskotaan edelleen kasvattavan Pirkanmaan vetovoimaa ja tuovan maakuntaan lisää veronmaksajia ja työpaikkoja. Tien kannattajien mielestä retkeilijöiden määrä metsäalueella on niin vähäinen, että heidän ulkoiluhalunsa ei voi ajaa liikenteen edun edelle.

”Helpottaa ruuhkaa isojen siltojen kohdalla, joka on aina tukossa neljän ruuhkan aikaan.”

”Sadat tuhannet ihmiset ja heidän muodostama yhteiskunta kaupunkiseudulla tulee tarpeineen huomioida, eikä sitä voi sivuuttaa muutamien ihmisten retkeilyhalu pusikkoisessa ryteikössä.”

”Ymmärrän molemmat kannat. Kun Valtatie 3:n oikaisu suunnitellaan hyvin, luonto saadaan suojattua ja ulkoilijat huomioitua. Oikaisu on tarpeellinen jo nyt muun muassa ruuhkien, liikenneturvallisuuden ja melun takia varsinkin messukeskuksen liittymässä. Tampereen alueen kasvaessa tarve vain kasvaa.”

”Tarpeellinen valtakunnallisesti ja etenkin Tampereen vaarallisen järjestelyratapihan siirtämiseksi pois keskeltä ihmisasutusta.”

VALTATIE 3:n sujuvuuden parantamiseksi on ollut pöydällä useita vaihtoehtoja. Niihin ovat kuuluneet uusi valtatie eli Puskiaisten oikaisu Pirkkalan läpi tai nykyisen väylän parantaminen nykyisellä Lakalaivan kautta kulkevalla tiellä välillä Marjamäki-Pirkkala. Pakettiin kuuluu myös päätös ns. kakkoskehästä. Sille on kaksi eri reittivaihtoa. Näin kuntalaiset kommentoivat vaihtoehtoja kaksi vuotta sitten.

VASTAAJISTA kourallinen, kahdeksan, ei osannut ottaa kantaa tien puolesta tai vastaan. Heidän vastauksissaan oli ymmärrystä niin luonnon säilyttämiselle kuin kaupunkiseudun kasvun tarpeellekin.

”Ristiriitaiset fiilikset. Tullessaan tie muuttaa Lempäälän ja Pirkkalan välistä metsäosuutta paljon. Pelkkä tie ei ole sinänsä ongelma, mutta kun se tuo mukanaan järjestelyratapihan ja yritysalueita, niin ympäristö muuttuu radikaalisti. Kolikon toisella puolella on maakunnallisesti tärkeät työpaikka-alueet. Jos halutaan, että kaupunkiseutu kasvaa, niin jossain niiden työpaikkojen on oltava.”

PIRKANMAAN elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä tiehankkeen hankeryhmä valmistelevat ensi vuoden aikana yleissuunnitelman tiehankkeesta. Ryhmässä on mukana myös Pirkkalan kunnan edustusta. Vuoden 2024 keväällä Pirkkalan kunnan on tarkoitus antaa lausunto yleissuunnitelmasta.


Puskiaisten oikaisu

Valtio haluaa parantaa Valtatie 3:n eli Kolmostien Tampereen ja Vaasan välistä osuutta. Pirkkalankin läpi kulkeva tieosuus on ruuhkautunut ja muita valtateitä vaarallisempi.
Hankkeen ohjausryhmä päätti syyskuussa 2022, että paras ratkaisu olisi rakentaa uusi moottoritie Lempäälän Puskiaisista metsien läpi Pirkkalan ohitustielle Linnakallion yritysalueen viereen. Suunniteltua tietä kutsutaan Puskiaisten oikaisuksi. Toinen vaihtoehto selvityksessä oli nykyisen tien parantaminen Kuljusta Lakalaivaan ja Pirkkalaan kulkevalla osuudella.
Samaan suunnitelmaan Puskiaisten oikaisun kanssa kuuluu 2-kehätien eli poikittaisen tieyhteyden rakentaminen Lempäälän Sääksjärveltä Pirkkalan lentokentälle.
Tiehanketta on arvosteltu, sillä se pilaisi metsäalueita.
Lopullisen päätöksen tien toteuttamisesta tekee valtion liikenne- ja viestintävirasto Traficom.