Uuden seutustrategian vaikutukset Pirkkalalle jäävät hämäriksi – ”Missään ei kerrottu, mitä kaikkea konkreettista sopimus voisi edellyttää kunnalta”

Pirkkalan kunnanvaltuutettu Aki Vainio (kesk.) perustelee, miksi vastusti seutustrategian hyväksymistä.

PIRKKALAN kunnanvaltuustossa 12.9. oli esityslistalla Tampereen kaupunkiseudun seutustrategian hyväksyminen.

Seutujohtaja Päivi Nurmisen esittelemä strategia oli kaikin puolin onnistunut ja sai koko valtuustolta hyväksynnän, mutta itse strategian toteutus ja seuranta tulevaisuudessa herätti kysymyksiä.

SOPIMUKSEN perusteella strategian toteutussuunnitelman tekevät seudulliset asiantuntijaryhmät eli viranhaltijat ja hyväksymisestä vastaa seutuhallitus sekä kunnanhallitus. Tällöin Pirkkalan ylimmällä päättävällä elimellä, eli valtuustolla, ei olisi sanan sijaa strategian vaikutuksiin kunnassamme.

Myös kunnanhallituksen rooli jäi epäselväksi. Pystyykö se vaikuttamaan myös toteutussuunnitelmaan vaiko vain hyväksymään sen?

”Kunnat vastaavat linjausten ja toimenpiteiden sisällyttämisestä omiin suunnitelmiin ja käytännön toteutukseen.” Aika ehdotonta tekstiä.

KOSKA missään ei kerrottu, mitä kaikkea konkreettista sopimus voisi edellyttää Pirkkalan kunnalta, katsoin, että kuntalaisilta vaaleissa saaman mandaatin siirtäminen tässä tapauksessa seutuhallitukselle olisi kuntalaisten tahtotilan aliarvioimista.

Esitin, että jos muuten hyvin laaditun seutustrategian hyväksymis- ja toteutusvallan sijaan seutuhallitus vastaisikin vain strategian laatimisesta, sopimus olisi hyväksyttävissä, mutta tekstin muuttaminen valtuustossa ei enää onnistunut.

Edellä mainituista syistä esitin valtuutettu Naskalin kannattamana esityksen hylkäämistä. 

Äänestyksen jälkeen seutustrategiaa vastusti viisi kunnanvaltuutettua allekirjoittaneen jättäessä päätöksestä eriävän mielipiteen.

Aki Vainio

kunnanvaltuutettu (kesk.)

Pirkkala

Lue myös: Vehreä metropolimme – uusi seudun strategia