Sähköautojen ilmainen lataaminen Pirkkalan Soljan ja Suupantorin pistokkeissa päättyy – ”Ei ole tarkoitus polkea hintoja”

Yksityiset toimijat ovat perustaneet sähköautojen latauspistokkeita Pirkkalaan ja lisää on tulossa.

Pirkkalan kunnan tarjoama ilmainen latauspalvelu sähköautoilijoille tulee päätökseensä loppuvuoden aikana. Pistokkeet sijaitsevat Soljassa ja Suupantorilla, mistä kuva on otettu.

SÄHKÖAUTON lataajalle ilmainen palvelu loppuu Pirkkalassa. Kunnan kahden latauspistokkeen käyttö muuttuu maksulliseksi vuoden loppuun mennessä.

”Yhdyskuntatoimiala valmistelee sopimuksia operaattoreiden kanssa ja talousjohtaja päättää hintatason”, kansliapäällikkö Jaakko Joensuu kertoo sopimusluonnosvaiheesta.

Joensuu arvelee perittävän taksan myötäilevän markkinahintaa siksi, ettei kunta palvelullaan poikkeaisi muiden toimijoiden latausasemien hinnoista. Yksityiset toimijat ovat perustaneet sähköautojen latauspistokkeita Pirkkalaan ja lisää on tulossa.

”Ei ole tarkoitus polkea hintoja, koska yksityiset toimijat haluavat tuoda omia latauspaikkojaan tarjolle. Tarkoitus on tarjota edelleen palvelua, joka on tuonut asiointia Suupalle.”

Laturit sijaitsevat Suupantorilla ja Soljassa.

LATAUSPAIKKOJEN aiheuttamat vuosikustannukset ovat olleet tuhansien eurojen suurusluokkaa. Esimerkiksi viime vuonna Suupantorin pistokepaikan kulutus kustansi Pirkkalalle noin 2500 euroa. Autoja ladattiin kohteessa 20000 kWh:lla.

Viime talvikaudella alkanut sähkön hinnan voimakas nousu ei Joensuun mukaan näy kunnalle koituvina lisäkustannuksina latauspaikoista, sillä kunnalla on vuoden alussa voimaan tullut sähkösopimus. Toisesta syystä on kuitenkin mahdollista, että latauspisteistä koituva sähkölasku sittenkin tänä vuonna kasvaa.

”Latausten määrän kasvu voi toki kustannuksia lisätä. Ihmiset liikkuvat ihan eri tavalla nyt kuin koronan aikana ja sähköautojen määrä on kasvanut.”

JOENSUU muistelee, että ensimmäinen pistokepaikka asennettiin vuonna 2019.

”Suupalla olevat toimijat olivat kiinnostuneita saamaan läheisyyteensä latauspaikkoja. Toinen syy oli se, että kunnalla on omistuksessaan kaksi sähköautoa.”

Alkuvaiheessa latauspaikoilla ei kansliapäällikön mukaan ruuhkaa ollut, mutta sittemmin käyttö on kasvanut koko ajan.

”Kun käyttö lisääntyy, se tekee tarvetta maksullisuuteen.”