Pirkkalan uutta kunnantaloa Tiimaa on moitittu liian räikeän väriseksi – osa taas on tykännyt kovasti. Nyt talo on avoinna ja pian sen vieressä paljastetaan salaisuus

PIRKKALAN uusi kunnantalo Tiima ja sen kuntalaisten asiointipiste ovat avautuneet Pirkkalan kuntakeskuksessa Suupalla. Tiloihin on muuttanut noin puolensataa kunnan työntekijää eri hallinnonaloilta ja sijainneista.

”Muutimme pääosin Suupantie 6:n toimipisteestä, Koulutie 1:stä ja muutamasta muusta toimipisteestä”, hallintojohtaja Olli Niemi kertoo.

Kuntalaisten palvelu on keskitetty Tiimaan. Virastoasiointi on aulassa käyntikerroksessa, jonne henkilökunta tulee tarvittaessa tapaamaan asiakasta.

Tiima sijaitsee korttelissa, josta purettiin muutama vuosi sitten pois vanha kunnantalo. Tiiman viereen rakentuu useita asuintaloja, joista korkein on 16-kerroksinen torni.

MYÖHEMMIN ovat tiedossa Tiiman ja korttelin viralliset avajaiset, joihin valmistuu myös kortteliin sijoitettava taideteos. Minkälainen veistos tai muu taide-elämys on luvassa silmiä hivelemään, on vielä salaisuus.

Teoksen sijoituksesta sovittiin jo kauppakirjassa, jolla Pirkkalan kunta luovutti korttelin rakentamisoikeudet Lujatalo Oy:lle.

TÄSTÄ mennään sisään Pirkkalan Tiima-taloon, osoittaa Pirkkalan kunnan hallintojohtaja Olli Niemi. Jotkut ovat hiukan hämääntyneet, kun tällä viikolla avautuneen talon sisäänkäynti on vanhaan verrattuna ”takaoven puolella”.

TIIMAN Käyntikerroksessa on myös yksi iso, 30 henkilöä vetävä kokoustila, jonka voi jakaa ja kolme pienempää kokoustilaa. Ne ovat sovittavina aikoina järjestöjen ja yhdistysten käytössä.

Tiimassa sen ylemmissä kerroksissa toimii jatkossa konsernihallinto eli kunnan ylin johto, asiointipiste, kirjaamo, hallinto, viestintä, talous, henkilöstö, ICT, kehittäminen, elinkeino, opetuksen hallinto ja varhaiskasvatuksen hallinto ja kulttuuri.

Keskeinen ajatus Tiiman rakentamisen taustalla on kuitenkin ollut se, että kuntalaisten palvelut löytyisivät taas Suupalta.
”Täällä ollaan lähellä toisiamme paikalla, jossa kunnanvirasto on ollut aiemminkin. Tiima myös luo elävää keskustaa osaltaan.”

TIIMAN eli uuden kunnantalon katolta on hulppeat näkymät, esittelee Pirkkalan kunnan hallintojohtaja Olli Niemi. Vieressä on vielä paljon korkeampi pysti eli paraikaa kohti harjakorkeutta kurkottava 16-kerroksinen asuintorni.

NELIKERROKSISEN Tiiman kerroksista 2-4 löytyvät henkilökunnan työskentelytilat. Tietosuojan vuoksi asiakkaita ei päästetä työntekijöiden kerroksiin siksi, että avokonttoreissa käsiteltävien asioiden salassapitoa ei voida taata, jos työtiloissa on muita henkilöitä kuin työntekijöitä.

”Toinen syy on palvelu. Viranhaltija tulee asiakkaan luo eikä toisinpäin”, Olli Niemi lisää.
Pyrkimys on, että asiakkaat varaisivat ajan tapaamiseen viranhaltijan kanssa.

”Rakennusvalvonnassa tapaamiset on jo järjestetty ajanvarausten perusteella. Etätyöaikana viranhaltijat eivät ole välttämättä aina paikalla Tiimassa.”

TYÖTUOLIT odottivat kunnan henkilöstöä vielä röykkiöissä muutama päivä ennen tilojen avaamista.

Tiloihin, joita Pirkkalan kunta ei enää käytä, on löytynyt osittain uutta toimintaa. TE-palvelut pysyvät edelleen Koulutie 1:ssä. Niemen mukaan TE-palvelut on avoinna Koulutien tiloissa tästä päivästä alkaen.
Partolassa työskentelevä yhdyskuntatoimialan väki muuttaa loppusyksyllä Suupantie 6:n tiloihin, minkä seurauksena Partola jää Pirkkalan kunnan tilakäytöstä pois.