Kunta suojelee Killoa, mutta rumentaa itse kentän verkkoaidalla ja purki Voiman

MITEN TÄHÄN on tultu Pirkkalassa. Aikoinaan, kun Pirkkalassa puuhattiin pormestarijärjestelmää, tarkoituksena oli, että valta otetaan takaisin viranhaltijoilta luottamushenkilöille.

Toisin on käynyt esimerkiksi Killon kaavauudistuksessa. Arkkitehdit ajavat Killoon, vastoin asukkaiden tahtoa, suojelukaavaa, jossa rakennusoikeutta leikataan kohtuuttomasti: esim. 1500 m2 tontin rakennusoikeuden ollessa nyt 375 m2 ja kaavan toteutuessa 150 m2 eli e-lukuna 0,1, kun se muualla Pirkkalan asemakaava-alueilla on vähintään 0,25. Näinkö meillä toteutetaan yhdenvertaisuussäädöksiä?

Me olemme kuitenkin maksaneet kiinteistöveroa 0,25 rakennusoikeuden mukaisesti jo vuodesta 1993 alkaen ja kunta on tämän ilmoittanut verohallintoon. Pirkkalan kunnan rakennusjärjestyksessä vuodelta 2016 on alueellamme rakennusoikeus merkattu olevan 0,25.

Mikä meillä täällä Killossa on niin arvokasta, että pitää suojelukaava tehdä? Ainoa, mikä olisi ollut suojelutarpeessa, oli vanha Voiman liikerakennus. Se kuitenkin ”kerittiin purkaa” ennen kaavaprosessin julkituloa.

MAAKUNTAMUSEOLTA pyydettiin lausuntoa, mutta kaikilta osin sitä ei kuitenkaan haluttu noudattaa. Maakuntamuseon ensimmäisessä palautteessa pyydettiin ottamaan kaikki vanhat rakennukset mukaan kaavavalmisteluun, mutta arkkitehti piti oikeutenaan pudottaa viisi kiinteistöä pois ja niille jäisi 0,25 vastaava rakennusoikeus.

Myös urheilukentän kohdalla sama tilanne. Maakuntamuseo piti tärkeänä jättää nurmialue vapaaksi, mutta kunta suunnitelmissaan ympäröi kentän verkkoaidalla.

Kentälle tulee myös 15 metriä korkeat valopylväät keskelle tätä kulttuurihistoriallista suojelualuetta!

Onkohan tässä suunnittelussa otettu yhteyttä maakuntamuseoon. Melko mielivaltaista toimintaa.

Nyt tulisi luottamushenkilöiden olla alueen asukkaiden asialla ja päättää kumpi tätä valtaa meillä käyttää.

Ihmettelijä