Asukastilaisuus ei lähentänyt Killon kiistan osapuolia – ”Mielet eivät varmaan kauheasti muuttuneet”, sanoo kaavoittaja

Killon omakotiyhdistyksen Matti Hänninen (vas.) ja Mikko Salonen pohtivat alueensa kaavoituskysymyksiä viime viikolla tyypillisessä Killon rintamamiestalojen maisemassa.

PIRKKALAN Killon asemakaavaa koskeva kiista ei osoita laantumisen merkkejä kunnan järjestämän asukastilaisuuden jälkeenkään.

Keskiviikkona 16. maaliskuuta etäyhteydellä järjestetyssä tilaisuudessa kunnan edustajat vastasivat kuntalaisten kysymyksiin Killon pääosin 1940-50-luvuilla rakennetulle alueelle suunnitellusta asemakaavan muutoksesta.

Kunnan arkkitehti Mika Raatikainen kuvailee keskustelun noudatelleen tuttuja linjoja.

”Mielet eivät varmaan kauheasti muuttuneet niillä, jotka ovat aiemminkin mielipiteitään asiasta jättäneet”, Raatikainen luonnehtii.

Asuinalueen kiinteistönomistajat kokevat, että kunnan ehdotus uudeksi asemakaavaksi rajaisi tonttien rakennusoikeuksia liikaa. Raatikaisen mielestä kiinteistönomistajilla on tähänastisesta rakennusoikeudesta virheellinen käsitys, sillä Killon vanhan alueen rakennusoikeutta ei ole tällä hetkellä missään kaavassa määriteltynä.

Pirkkalan omakotiyhdistys on myös vedonnut kuntaan sillä, että asemakaavamuutoksen vaikutuksista omaisuuteen ei ole tehty lain vaatimaa arviointia.

”Matkan varrella on vaadittu omaisuuden suojaan liittyvää tarkastelua. Sitä varmaankin joudutaan jatkossa arvioimaan, minkä verran omaisuuden suojaan liittyvää muutosta kunta on tässä tekemässä, vai onko”, Raatikainen sanoo.

KILLON omakotiyhdistyksen jäsen Matti Hänninen oli keskiviikon tilaisuudessa tyytyväinen siihen, että osallistujia oli paljon ja keskustelu oli monipuolista. Hän kuitenkin koki, että kunta ei tullut kiinteistönomistajia vastaan heidän vaatimuksissaan.

”Sen sijaan, että olisi voitu keskustella, millainen kaava voisi mennä läpi, jouduttiin käyttämään aikaa kaavoittajan virheellisten argumenttien kumoamiseen”, Hänninen sanoo.

ASEMAKAAVAEHDOTUS on nähtävissä 25. maaliskuuta asti. Nähtävillä olon jälkeen kunta laatii vastineet muistutuksiin ja viranomaisten lausuntoihin ja asia etenee kunnanhallituksen käsittelyyn. Jos kunnanhallitus toteaa kaavan tarvitsevan vielä muutoksia, kaavaehdotus voisi mennä vielä uudelleen nähtäväksi. Raatikainen kertoo tavoitteekseen, että kaava etenisi kunnanvaltuustoon vielä ennen kesää.

Sekä Raatikainen että Hänninen ennakoivat jo nyt, että asemakaavasta kiistellään vielä pitkään.

”Mitä hallinto-oikeuteen tulee, niin kyllä tämä asia sinne menee. Alueella on parisataa kiinteistöä, joita tämä asia koskee”, Hänninen sanoo.